top of page

       Niujorko Maironio mokyklą lanko lietuviai iš Niujorko miesto apylinkės jau 60 metų. Mokyklos jubiliejus švenčiamas šį lapkritį (dėl smulkmenų žr. naujienų puslapį). Šiuo metu mokykloje yra daugiau kaip 70 mokinių. 
      Mokykla moko vaikus nuo lopšelio amžiaus (tėvams dalyvaujant) iki dešimtos klasės. Be to, mokykloje yra suaugusių klasė, kur lietuvių kalba yra dėstoma kaip svetima žmonėms, norintiems ją išmokti. 
     Be lietuvių kalbos, mokiniai dar yra mokomi Lietuvos istorijos, lietuvių tautodailės bei lietuviškų tradicijų įskaitant tautinius šokius, dainas ir pasakas.

Mokyklos komanda:

RASA SAVIČIŪTĖ - SPRINDYS

Direktorė.

NERINGA LAUCISKIS

Finansininkė.

MONIKA PAULAVIČIŪTĖ - KUNGIENĖ

Mokytojų Tarybos Pirmininkė. Mokytoja 3/4/5 klasė.

Mano, kaip mokytojos ir mamos pagrindinis tikslas, perduoti vaikams meilę ir pagarbą Lietuvai, jos kultūrai, tradicijoms, kalbai, literatūrai, istorijai. Siekiu, kad kuo daugiau vaikų didžuotūsi, kad yra lietuviai.

LINA SEMANAVIČIŪTĖ

Mokytoja. Darželis.

RAMONA KREČIKAITĖ

Mokytoja, Priešmokyklinė / 1 klasė

Visada mylėjau mūsų gimtąją kalbą ir didžiavausi galėdama ja kalbėti. Tai yra archajiškiausia indoeuropiečių kalba, prilyginama senajai lotynų kalbai, ja kalba tik apytiksliai trys miljonai žmonių visame pasaulyje. Mokytoja tapau norėdama pasidalinti galimybe suprasti ir kalbėti šia ypatinga ir labai gražia kalba su Amerikos Lietuviais, gimusiais JAV. Taip pat džiaugiuosi turėdama galimybę supažindinti vaikus su Lietuvos istorija, geografija, kultūra bei tradicijomis, priminti kas jie yra, puoselėti visa tai ir perduoti sekančioms kartoms.

LAURA VIDŽIŪNAITĖ

Mokytoja, 6 klasė.

EDVARDAS ŠUMILA

Mokytojas 7/8 klasė.

ALDONA MARIJOŠIENĖ

Mokytoja, 9/10 klasė.

 

SIMONA MINS

Muzikos mokytoja

JUSTINAS GRIGAITIS

Pavaduojantis mokytojas

ULA PRANEVICIUS

Mokytojų pavaduotoja.

DOMANTAS KARALIUS

Mokytojų pavaduotojas.

MILDA BENKUNSKIJ

Tėvų komiteto narė.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAIVA DABULSKYTE - GESSMANN

Tėvų komiteto pirmininkė.

 

JŪRATĖ ŽUKAUSKIENĖ

​Tėvų komiteto narė.

RASUOLĖ VIZBARIENĖ

Tėvų komiteto narė.

 

MILDA PALUBINSKAS

Tėvų komiteto narė.

 

NIDA STANKŪNAS - SCHMEDLEN

Tėvų komiteto narė.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VAIDA GRIGONYTĖ

Tėvų komiteto narė.

 

GAUDENIS VIDUGIRIS

​Tėvų komiteto narys.

Please reload

Jei Tau svarbu lietuvių kalba ir įdomu mokyklos gyvenimas, prisijunk prie mūsų komandos. 

Paraškyk mums žinutę.

bottom of page