top of page

       Niujorko Maironio mokyklą lanko lietuviai iš Niujorko miesto apylinkės jau 60 metų. Mokyklos jubiliejus švenčiamas šį lapkritį (dėl smulkmenų žr. naujienų puslapį). Šiuo metu mokykloje yra daugiau kaip 70 mokinių. 
      Mokykla moko vaikus nuo lopšelio amžiaus (tėvams dalyvaujant) iki dešimtos klasės. Be to, mokykloje yra suaugusių klasė, kur lietuvių kalba yra dėstoma kaip svetima žmonėms, norintiems ją išmokti. 
     Be lietuvių kalbos, mokiniai dar yra mokomi Lietuvos istorijos, lietuvių tautodailės bei lietuviškų tradicijų įskaitant tautinius šokius, dainas ir pasakas.

Mokyklos komanda:

RASA SAVIČIŪTĖ - SPRINDYS

Direktorė.

MONIKA PAULAVIČIŪTĖ - KUNGIENĖ

Mokytojų Tarybos Pirmininkė. Mokytoja 3/4/5 klasė.

Mano, kaip mokytojos ir mamos pagrindinis tikslas, perduoti vaikams meilę ir pagarbą Lietuvai, jos kultūrai, tradicijoms, kalbai, literatūrai, istorijai. Siekiu, kad kuo daugiau vaikų didžuotūsi, kad yra lietuviai.

LINA SEMANAVIČIŪTĖ

Mokytoja. Darželis.

RENATA BRIDIKYTĖ

Mokytoja, 3 klasė.

LAURA VIDŽIŪNAITĖ

Mokytoja, 6 klasė.

JUSTINA MIKLAŠEVIČIUS

Mokytoja, 8 ir 10 klasės.

RAMONA KREČIKAITĖ

Mokytoja, Priešmokyklinė / 1 klasė

Visada mylėjau mūsų gimtąją kalbą ir didžiavausi galėdama ja kalbėti. Tai yra archajiškiausia indoeuropiečių kalba, prilyginama senajai lotynų kalbai, ja kalba tik apytiksliai trys miljonai žmonių visame pasaulyje. Mokytoja tapau norėdama pasidalinti galimybe suprasti ir kalbėti šia ypatinga ir labai gražia kalba su Amerikos Lietuviais, gimusiais JAV. Taip pat džiaugiuosi turėdama galimybę supažindinti vaikus su Lietuvos istorija, geografija, kultūra bei tradicijomis, priminti kas jie yra, puoselėti visa tai ir perduoti sekančioms kartoms.

JŪRATĖ ŽUKAUSKIENĖ

​Tėvų komiteto narė.

RIMA SEKOVAITĖ

Tautinių šokių mokytoja.

Mokytoja tapau visiškai atsitiktinai. Atsitiktinumuose dažnai ir būna užslėptas tikras gyvenimo žavesys. Pati esu mama. Diegiu lietuvybės ugnelę savo sūnui ir taip kartu su džiaugsmu prisimenu savo lietuvišką vaikystę. Man visada labai miela girdėti mažųjų ištartus lietuviškus žodžius, padeklamuotus eilėraščius, dainuojamas dainas, grožėtis jų padarytais rankų darbeliais, nupieštais piešinėliais. Vaikai yra patys tyriausi sutverimai! Jie, nesugadinti stereotipų ir įvairiausių gyvenimo taisyklių. Jų mintys ir pamastymai kartais yra pribloškiantys. Mums suaugusiems patiems reiktų nors retkarčiais pabūti vaikais!

Please reload

Jei Tau svarbu lietuvių kalba ir įdomu mokyklos gyvenimas, prisijunk prie mūsų komandos. 

Paraškyk mums žinutę.

Anchor 2
bottom of page